Kia Rio

Der Kia Rio wird seit Herbst 1999 produziert und zog im Sp

Kia Rio ©2013 Kia Motors Corp